quinta-feira, 16 de abril de 2009

AUTO DA HIBRISGRUPO

Lohengrín teatro (Vigo) e Associação Juvenil de Deão (Viana do Castelo)

SINOPSE

Hibris a desmesura, saír do xusto medio por exceso ou por defecto. Anxo e Demo venden as súas mercadorías nunha feira. Os clientes teñen que escoller entre os argumentos dun e doutro que parecen moi diferentes pero que no fondo non son tanto.
Preténdese espertar no espectador a dúbida, un pensamento crítico sobre a realidade. Mais o primeiro obxectivo é divertir, pois só divertindo e espertando o interese do público podemos conseguir que se impliquen o suficiente para pensar.

Sem comentários: