quinta-feira, 16 de abril de 2009

DORMES?
GRUPO

IES Manuel García Barros (A Estrada)


Soñei que era eu
soñaron que era eu
desperto
o maior dos soños
nacer da nada
vivir na morte
soñei que era Deus

Dormes? Talvez todo sexa un soño... Imos a un lugar imaxinario que se cadra nunca existiu. Ou si...
Como sabes que agora mesmo non estás a soñar? Ao mellor nin sequera estás aquí.

Sem comentários: