quinta-feira, 16 de abril de 2009

CONVERSAS NA CUNETA MENTRES A VIDA PASA ALÁ FÓRAGRUPO

O TRASNO. Novo Teatro

SINOPSE

Encontro de tres mulleres da mesma vila pero de moi distinta condición unidas na fuxida e distanciadas no seu comportamento ante a vida e o momento histórico que lles toca vivir.

A obra é unha homenaxe ás mulleres asasinadas na guerra e na posguerra, case sempre anónimas e esquecidas. Tamén é unha chamada á reflexión sobre temas que seguen a ser de actualidade: a subxectividade da información, a hipocrisía da sociedade, as relacións de parella, o terrorismo, os abusos do poder e outros.

Sem comentários: